forbot
Korporaciya Gidroeleks
+38 (057) 714-14-70
  • Korporaciya Gidroeleks
  • Danh mục hàng

Danh mục hàng

Máy ép thuỷ lực
Custom order 
1 UAH
Nhóm: Máy ép thuỷ lực
 Trang thiết bị sản xuất
Đang có sẵn 
1 UAH
Nhóm:  Trang thiết bị sản xuất
 Trang thiết bị sản xuất
Custom order 
1 UAH
Nhóm:  Trang thiết bị sản xuất
Máy ép thuỷ lực
Đang có sẵn 
từ 1 UAH
Nhóm: Máy ép thuỷ lực
Thiết bị thủy lực và thiết bị thử nghiệm kỹ thuật nhiệt
Custom order 
Nhóm: Thiết bị thủy lực và thiết bị thử nghiệm kỹ thuật nhiệt
Dây chuyền sản xuất ống
Đang có sẵn 
1 UAH(1 USD)
Nhóm: Dây chuyền sản xuất ống
 Chất đệm
Đang có sẵn 
9 UAH
Nhóm:  Chất đệm
Máy bơm nước
Đang có sẵn 
9 UAH
Nhóm: Máy bơm nước
Thiết bị kiểm soát sản xuất và các quy trình công nghệ
Custom order 
Nhóm: Thiết bị kiểm soát sản xuất và các quy trình công nghệ
Máy đo lượng tiêu thụ dầu nhờn và các chất lỏng nhớt
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
17500 UAH(650 USD)
Wholesale: 16500 UAH(610 USD) từ 2 c
Nhóm: Máy đo lượng tiêu thụ dầu nhờn và các chất lỏng nhớt
Máy đo lượng tiêu thụ dầu nhờn và các chất lỏng nhớt
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
6950 UAH(260 USD)
Wholesale: 6500 UAH(240 USD) từ 2 c
Nhóm: Máy đo lượng tiêu thụ dầu nhờn và các chất lỏng nhớt
Bộ truyền động thủy lực
Đang có sẵn | Wholesale and retail 
4150 UAH
Wholesale: 3990 UAH từ 2 c
Nhóm: Bộ truyền động thủy lực
Chi tiết và linh kiện cho các thiết bị khai thác mỏ
Đang có sẵn 
9 UAH
Nhóm: Chi tiết và linh kiện cho các thiết bị khai thác mỏ
Chi tiết và linh kiện cho các thiết bị khai thác mỏ
Đang có sẵn 
9 UAH
Nhóm: Chi tiết và linh kiện cho các thiết bị khai thác mỏ
Chi tiết và linh kiện cho các thiết bị khai thác mỏ
Đang có sẵn 
9 UAH
Nhóm: Chi tiết và linh kiện cho các thiết bị khai thác mỏ

Mô tả

Danh mục hàng Korporaciya Gidroeleks, Ukraina, - trang của doanh nghiệp. Thông tin liên hệ, các chi tiết của doanh nghiệp – địa chỉ, số điện thoại, số fax. hàng hóa và dịch vụ